Hur ser affärsidén ut?

   

  Beleos affärside är kapitalanskaffning åt företag. 

  Pre IPO.


  Kortfattat?


Kapitalanskaffning

Som onoterat bolag kan vi hjälpa er att ta in kapital eller hjälpa er till en marknadsplats. Vi har god erfarenhet av att hjälpa bolag till en noterad miljö och ger rådgivning under hela processen.

Noterat

Som noterat bolag kan vi hjälpa er att ta in nytt kapital genom företrädesemissioner eller riktade emissioner, såväl som ombesörja marknadsplatsens krav på Certified Adviser (CA) eller mentor.

 • Private Placement (PP)
 • Pre-IPO
 • Nyemission

En Private Placement är en investering i ett onoterad bolag. Försäljningen av aktier sker till förvalda investerare och institutioner snarare än på den öppna marknaden.

  Beleo

  Vi har genom åren upparbetat ett stort nätverk av både entreprenörer och privata investerare.

  Vi har genom vårt stora nätverk en snabb process på våra pre IPO som är en stor fördel för våra bolagskunder när det gäller kapitalanskaffning.

  Söker ert bolag finansiering?

  Då är vi företaget ni ska vända er till

  Vi har en stor portfölj av kunder

  Många års erfarenhet inom finanssektorn

  Bred kunskap av pre IPO

  Vi hjälper Ert företag med:

  • Memorandum
  • Prospekt
  • Anslutning till euroclear (VPC)
  • Adminstrativa tjänster vid emissioner
  • Administrativa tjänster vid ägarspridning